Print   
 Termogrāfija

Infrasarkanais starojums ir elektromagnētiskā starojuma spektra daļa ar lielāku viļņa garumu, nekā redzamajai gaismai. Visi objekti, kuri atrodas temperatūrā virs absolūtās nulles (-273o C), izstaro elektromagnētisko starojumu. Ļoti karstus priekšmetus iespējams saskatīt arī bez papildus iekārtām. Arī ļoti auksti priekšmeti (zem 0o C) izstaro infrasarkano starojumu, tikai šī starojuma viļņi ir garāki un cilvēka redze tos neizšķir.


Privātmājai termogrāfiju var veikt gan no ārpuses, gan iekšpuses.

Termogrāfija, izmantojot objektu radīto infrasarkano starojumu, nosaka virsmas temperatūru, attēlojot to kā krāsu skalu. Šādi ir iespēja vizuāli atšķirt objektus un to virsmas ar dažādām temperatūrām.

Apsekojot ēkas ar infrasarkano termokameru ir iespējams noteikt tās slēptos defektus. Tādēļ iegādājoties nekustamo īpašumu, veicot objektu būvinspekciju un jaunceļama objekta autoruzraudzību, kā arī lai pārliecinātos par veicamo segto darbu kvalitāti ir ļoti ieteicams veikt termogrāfiju. Termogrāfiju būtu nepieciešams veikt māju apsaimniekotājiem, lai novērtētu ēku siltumtehnisko stāvokli un būvniekiem, apliecinot būvdarbu kvalitāti.

Termogrāfija novērtē objekta norobežojošās konstrukcijas - sienas, jumtus, logus, durvis – to siltuma caurlaidību.

Termogrāfiju pielieto ne tikai ēku apsekošanai, bet arī elektroietaišu izpētei (elektroapakšstacijas, transformatori, sadales iekārtas, slēdži, elektroinstalācijas), mehānisko iekārtu apsekošanai (sūkņi, kompresori, ventilatori, konveijeri, dzinēji), kā arī siltumietaišu (apkures katli, tvaika sistēmas, siltumtrases, sildķermeņi, siltās grīdas) apskatei.

Termogrāfijas veikšana ēkai ir iespējama tikai apkures periodā.

 Print