Testo 845

Mērīšanas diapazons: -35…+950 oC

Izšķirtspēja: 0,1 oC

Precizitāte: ±2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
±0.75 °C (+20,1 ... +100 °C)
±0.75% no izmērītās vērtības (+100,1 ... +950 °C)

Lāzera tēmēklis: 2 punkti

Emisijas koeficients: maināms 0,1...1,0

Attiecība (attālums līdz mērķim): 75:1

Pievienojamā K tipa sensora mērīšanas diapazons: -35...+950 oC

Izšķirtspēja: 0.1 oC

Precizitāte: ±0.75 oC (-35...+75 oC)

±1% no mērījumu vērtības (+75,1...+950 oC)

Svars: 465 g

Izmēri: 155 x 58 x 195 mm

 Print