0632.0323

0632.0323 Testo gas detector

Gāzes detektors gāzes “zemākā sprādzienbīstamā” punkta noteikšanai. Paredzēts vairākām gāzēm:

metānam, propānam un ūdeņradim. Gāzu koncentrācija tiek mērīta ar pusvadītāju sensoru ppm diapazonā

un mērījums ir redzams displejā ar izšķirtspēju 1 ppm. Skaņas signāls ar pārtraukumiem brīdina, ja

koncentrācija tuvojas eksplozijas bīstamībai. Konstants skaņas signāls brīdina ja sprādzienbīstamības

robeža ir sasniegta.

Uzglabāšanas temperatūra -25…+70°C
Darba temperatūra: -15…+40°C
Svars: 320g
Izmēri: 190 x 40 x 28mm

 Print